Välkommen till Knutsholmen

Kontakt

Frågor angående hyra av stugan, kontakta:

Jörgen Malmsäter    0733- 98 95 05

jorgenmalmsater@hotmail.com